Bildiri Gönderimi

Sempozyuma bildiri gönderimi sözel ve poster bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.

Bildiri özetleri online sistem üzerinden toplanacaktır.

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri Özeti son gönderim tarihi
14 Ağustos 2022

Bilgilendirme: 14 Ağustos tarihine kadar bildiri gönderen katılımcıların, bilimsel kurul tarafından bildirilerinin kabul edilmesi durumunda bildiride adı geçen yazarların kongre katılım hakları düşmemektedir

Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları

 • Özetlerin sempozyum dijital kitabında yayınlanabilmesi için sempozyuma kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır. E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Posterler "dijital poster" olarak sunulacaktır.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Özetler "Türkçe" olarak hazırlanmalıdır.

Dijital Poster Teknik Özellikleri :

 • PDF olarak 3:4 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözünürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında Arial’dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılan resim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.
 • PDF çalışma dosyaları 15 Ağustos 2022 tarihine kadar faika.yapici@burkon.com adresine gönderilmelidir.

Online Bildiri Gönderimi için tıklayınız..