Kurullar

Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Prof. Dr. Taşkın Duman
Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
Prof. Dr. Cengiz Korkmaz