Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi
14 Ağustos 2022

Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi
24 Ağustos 2022

İndirimli Kayıt-Konaklama Ücretleri Son Başvuru Tarihi
09 Temmuz 2022

Sempozyum Tarihleri
09 - 11 Eylül 2022