Kurullar

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Nevzat Uzuner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU (ALFABETİK)

Prof. Dr. Cengiz Korkmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevzat Uzuner (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay (Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Taşkın Duman (Mustafa Kemal Üniversitesi)