Bilimsel Program

Program PDF

09 Eylül 2022, Cuma
A Salonu
09:00-14:00 GİRİŞ VE KAYIT İŞLEMLERİ
14:00-14:30 AÇILIŞ
Dr. Nevzat Uzuner
14:30-15:40 Sözel Bildiri Oturumu - 1 (B Salonu)
Oturum Başkanları: Dr. Dilcan Kotan Dündar, Dr. Deniz Tuncel Berktaş, Dr. Özlem Ethemoğlu, Dr. Semra Mungan


Behçet Hastalığına Bağlı Serebral Venöz Sinüs Trombozunun Özelliklerinin Belirlenmesi
Dr. Yasemin Dinc

Çift İmmün Rekonstitüsyon Tedavisi: Multipl Skleroz Tedavisinde Alemtuzumab Sonrası Kladribin Deneyimi: Olgu Sunumu
Dr. Aslı Çıplaklıgil

Olgu Sunumu: Postpartum Behçet Hastası'nda KİBAS, Nöro-Behçet mi?
Dr. Yavuz Bolay

Semptomatik Nörolojik Tutulumu Olan Behçet Hastalarında Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
Dr. Yavuz Bolay

Moyamoya Hastalığı ve Bağ Doku Hastalıkları İlişkisine Dair Bir Olgu Sunumu
Dr. Nihan Kahveci, Dr. Berat Göksu Çelenk

Multiple Skleroz ve Römatolojik Hastalıkların Birlikteliği
Dr. Miruna Florentina Ateş

IgG4 İlişkili Psödotümöral Lezyon
Dr. Halil Güllüoğlu
15:40-16:10 Poster Bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Esra Gürsoy, Dr. Bilgin Öztürk, Dr. Sibel Güler


Akut Demyelinizan Atak Nadir Neden: Sjögren Sendromu
Dr. Ayşe AKSOY

Sjögren Sendromu ve Multiple Skleroz Birlikteliği Görülen İki Olgu
Dr. Burak Geçer
15:40-16:10 Kahve Arası
16:10-17:20 Sözel Bildiri Oturumu - 2 (B Salonu)
Oturum Başkanları: Dr. Şule Aydın Türkoğlu, Dr. Mehmet Tecellioğlu, Dr. İlknur Aydın Cantürk


İleri Yaş NMDAR Ensefaliti
Dr. Dilek Ağırcan

Ailesel Akdeniz Ateşi ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu
Dr. Fatma Seda Bingöl

Ataklı Yineleyici Multipl Sklerozda Fingolimod Tedavisi Güvenirliliği
Dr. Furkan Sarıdaş

İzole Santral Sinir Sistemi Tutulumu Olan Nörosarkoidoz Olgularında Nasal Mukosa Biopsisinin Tanıdaki Yeri
Dr. Rabia Koç

Spinal Kitle Tanısı ile Prezente Olan Nörobehçet Olgusu
Dr. Recai Türkoğlu

Sakarya İlinde Miyelın Oligodendrosit Glikoprotein Antikorla İlişkili Hastaların Klinik ve Radyolojik Özellikleri
Dr. Dilcan Kotan

Malign Seyirli Nöro-Behçet Sendromu
Dr. Fatma Akkoyun Arıkan
17:30-17:50 AKILCI İLAÇ KULLANIMI

IVIG Kullanım İlkeleri
Dr. Neslihan Andıç
19:00-20:00 Akşam Yemeği
20:00-24:00

OLGU GECESİ

Oturum Başkanları: Dr. Taşkın Duman, Dr. Cengiz Korkmaz

Konuşmacılar
Dr. Bahar Artım
Dr. Dürdane Aksoy
Dr. Burcu Altunrende
Dr. Recai Türkoğlu
Dr. Nuray Bilge
Dr. Fatih Yetkin

Panelistler
Dr. Levent Sinan Bir
Dr. Recai Türkoğlu
Dr. Dürdane Aksoy
Dr. Burcu Altunrende
Dr. Caner Feyzi Demir
Dr. Nilüfer Kale

10 Eylül 2022, Cumartesi
A Salonu
09:00-09:40 AÇILIŞ KONFERANSI

Oturum Başkanı: Dr. Nevzat Uzuner

Çocukluk Çağı MS ve Ayırıcı Tanında Romatolojik Hastalıklar
Dr. Egemen İdiman
09:50-11:00 MS'DA KLİNİK AYIRICI TANI
Oturum Başkanı: Dr. Hüsnü Efendi

RIS ve CIS ile Ayrıcı Tanıda Romatolojik Hastalıklar
Dr. Levent Sinan Bir

SPMS ve PPMS ile Ayırıcı Tanıda Romatolojik Hastalıklar
Dr. Sibel Canbaz Kabay
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:25
UYDU SEMPOZYUMU
MS Tedavisinde Uzun Yolun Kısası Mavenclad
Oturum Başkanı: Dr. Hüsnü Efendi

Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
Dr. Melih Tütüncü
12:35-13:45 MS'DE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan

Basamaklı Tedavi
Dr. Murat Terzi

İndüksiyon Tedavisi
Dr. Cavit Boz
13:45-14:30 Öğle Yemeği
14:30-15:40
UYDU SEMPOZYUMU
2022 Klinik Verileri ile Aubagio
Dr. Cavit Boz

Sık Sorulan Sorular ile Aubagio
Dr. Meral Seferoğlu
15:40-16:10 Kahve Arası
15:40-16:10 Poster Bildiriler
Oturum Başkanları: Esra Gürsoy, Bilgin Öztürk, Sibel Güler


Optik Koherans Tomografi ile MS Tanısı: Bir Yapay Zeka Çalışması
Beyza Çiftçi

Nörobehçet Hastalığında Spinal Kord Tutulumu
Anipa Amadali Kyzy
16:10-17:20 MS'DE RADYOLOJİK AYIRICI TANI
Oturum Başkanı: Ayşe Nur Yüceyar

Olgu Tartışması
Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner
Dr. Suzan Şaylısoy
19:00-20:00 Akşam Yemeği
11 Eylül 2022, Pazar
Salon A
09:00-10:20 NÖROSARKOİDOZ
Oturum Başkanı: Dr. Cengiz Korkmaz

Sarkoidoz
Dr. Mehmet Soy

Nörosarkoidoz
Dr. Serhan Sevim
10:30-11:50 NÖROBEHÇET
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Soy

Behçet
Dr. Emire Seyahi

NöroBehçet
Dr. Uğur Uygunoğlu
11:50-12:30 Kahve Arası
12:30-13:20 NÖROSJÖGREN
Oturum Başkanı: Cengiz Korkmaz

Sjögren
Dr. Döndü Üsküdar Cansu

Nörosjögren
Dr. Belgin Koçer
13:30-14:10 KAPANIŞ KONFERANSI

MS ve TCD
Dr. Nevzat Uzuner